Αρχείο Δράσης "Χωρίς Μεσάζοντες" 2014

36η Διανομή - Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Κόκκ. Κρεμμ. (κιλά) Σύν. Λευκ. Κρεμμ. (κιλά) Σύν. Καρολίνα (κιλά) Σύν. Κίτρινο (κιλά) Σύν. Νυχάκι (κιλά) Σύν. Γλασέ (κιλά) Σύν. Πορτοκάλια (κιλά) Σύν. Πατάτες (κιλά)
43912.58 1057 1776.56 2005.52 4200 3232 2037 1788.5 588.0 602.0 9080 18603.0

 

35η Διανομή - Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Αλεύρι Ζέας (κιλά) Σύνολο Φασόλια Πλακέ (κιλά) Σύνολο Μανταρίνια (κιλά) Σύνολο Λεμόνια (κιλά) Σύνολο Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύνολο Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύνολο Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύνολο Αλεύρι Ολικής Αλέσεως (κιλά)
32751 1130 1168 978 3560 930 12695 6450 5410 1560

 

34η Διανομή - Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Φασόλια Γίγαντες (κιλά) Σύνολο Κόκκινα Κρεμμύδια (κιλά) Σύνολο Λευκά Κρεμμύδια (κιλά) Σύνολο Πατάτες (κιλά)
24087.5 796 2776 3408 3040 14863.5

 

33η Διανομή - Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρ ινο (κιλά) Σύν. Νυχα κι (κιλά) Σύν. Γλα σέ (κιλά) Σύν. Υγρό Πιάτων (λίτρα) Σύν. Μαλα κτικό (λίτρα) Σύν. Χλωρί νη (λίτρα) Σύν. Σκόνη Πλυντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυντη ρίου (λίτρα) Σύν. Υγροσά πουνο (λίτρα) Σύνολο Υγρό Γενι κής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκοφρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρτο πετσ. (κιλά)
24329.04 817 1411.92 1687.52 2480 1885 410 455 2364 2400 2664 1200 528 1364 1704 744 806.4 1459.2 429 337

 

32η Διανομή - Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Αλεύρι Ζέας (κιλά) Σύνολο Φασόλια (κιλά) Σύνολο Ρεβίθια (κιλά) Σύνολο Φακές (κιλά) Σύνολο Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύνολο Κόκκινα Κρεμμύδια (κιλά) Σύνολο Λευκά Κρεμμύδια (κιλά) Σύνολο Πατάτες (κιλά) Σύνολο Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύνολο Αλεύρι Σκληρό (κιλά)
52661.5 1206 1464 1570 1404 1672 7805 6128 4272 16996.5 5960 5390

 

31η Διανομή - Σάββατο 05 Ιουλίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤ. ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Ελαιό λαδο (λίτρα) Σύν. Κόκ κινα Κρεμ μύδια (κιλά) Σύν. Λευκά Κρεμ μύδια (κιλά) Σύν. Πατά τες (κιλά) Σύν. Υγρό Πιάτων (λίτρα) Σύν. Μαλα κτικό (λίτρα) Σύν. Χλωρί νη (λίτρα) Σύν. Σκόνη Πλυντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυντη ρίου (λίτρα) Σύν. Υγροσά πουνο (λίτρα) Σύνολο Υγρό Γενι κής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκοφρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά)
33255.20 869 1221.12 1344.08 5390 2970 2430 7150 1796 2120 1844 1280 429 1076 1264 632 768.0 1152.0 389

 

30η Διανομή - Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Πατάτες (κιλά)
19032 630 19032

 

29η Διανομή - Σάββατο 31 Μαΐου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Κρεμμύδια (κιλά) Σύνολο Φέτα (κιλά) Σύνολο Γίδινο Τυρί (κιλά) Σύνολο Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύνολο Καρολίνα (κιλά) Σύνολο Κίτρινο (κιλά) Σύνολο Νυχάκι Χοντρό (κιλά) Σύνολο Νυχάκι Ψιλό (κιλά) Σύνολο Γλασέ (κιλά)
19106.84 788 7032 1310.16 1619.68 5460 1810 1115 260 170 330

 

28η Διανομή - Σάββατο 10 Μαΐου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύνολο Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύνολο Υγρό Πιάτων (λίτρα) Σύνολο Μαλακτικό (λίτρα) Σύνολο Χλωρίνη (λίτρα) Σύνολο Σκόνη Πλυντηρίου (κιλά) Σύνολο Υγρό Πλυντηρίου (λίτρα) Σύνολο Υγροσάπουνο (λίτρα) Σύνολο Υγρό Γενικής (λίτρα) Σύνολο Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύνολο Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύνολο Γκοφρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύνολο Χαρτ. Κουζ. (κιλά)
23241.8 677 3430 3060 2468 2280 2556 1536 630 1320 1732 784 1248.0 1684.8 513

 

27η Διανομή - Σάββατο 05 Απριλίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Φέτα (κιλά) Σύνολο Γίδινο Τυρί (κιλά) Σύνολο Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύνολο Πατάτες Μεσαίες-Μεγάλες (κιλά) Σύνολο Πατάτες Μικρές (κιλά)
28449.08 1046 1674.80 1789.28 7305 15100 2580

 

26η Διανομή - Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (κιλά) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Γίγαντες (κιλά) Σύνολο Φασόλια (κιλά) Σύνολο Ρεβίθια (κιλά) Σύνολο Φακές (κιλά) Σύνολο Καρολίνα (κιλά) Σύνολο Κίτρινο (κιλά) Σύνολο Νυχάκι Χοντρό (κιλά) Σύνολο Νυχάκι Ψιλό (κιλά) Σύνολο Γλασέ (κιλά) Σύνολο Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύνολο Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύνολο Αλεύρι για Τσουρέκι (κιλά)
23811 904 1276 816 986 878 2380 1890 370 230 590 7450 5760 1185

 

25η Διανομή - Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύνολο Πορτοκάλια ΜΕΡΛΙΝ (κιλά) Σύνολο Πορτοκάλια ΚΟΙΝΑ-Χυμού (κιλά) Σύνολο Πατάτες ΜΕΣΑΙΕΣ-ΜΕΓΑΛΕΣ (κιλά) Σύνολο Πατάτες ΜΙΚΡΕΣ (κιλά)
41585 1162 8885 7064 4256 18850 2530

 

24η Διανομή - Σάββατο 01 Φεβρουαρίου 2014 (Ανακοίνωση)

Ξ¦ΟŒΟΟ„Ο‰ΟƒΞ· ΔΡδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΕΤΑ (κιλά) ΓΙΔΙΝΟ (κιλά) ΠΙΑΤΑ (λίτρα) ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ (λίτρα) ΧΛΩΡΙΝΗ (λίτρα) ΣΚΟΝΗ (κιλά) ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ (λίτρα) ΥΓΡΟΣΑΠ (λίτρα) ΓΕΝΙΚΗΣ (λίτρα) ΤΖΑΜΙΑ (λίτρα) ΔΙΦΥΛΛΟ (κιλά) ΤΡΙΦΥΛΛΟ (κιλά) ΚΟΥΖΙΝΑΣ (κιλά)
27088.44 961 1742.64 2035.2 3576 3340 3732 2280 888 2004 2476 1168 1166.4 1987.2 693