Αρχείο Δράσης "Χωρίς Μεσάζοντες" 2015

47η Διανομή - Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Ρόδια (κιλά) Σύν. Χυλοπίτες (κιλά) Σύν. Κριθαράκι (κιλά) Σύν. Τραχανάς (κιλά) Σύν. Παξιμάδι Κρίθινο (κιλά) Σύν. Παξιμάδι Λαδιού (κιλά) Σύν. Πορτοκάλια (κιλά) Σύν. Πατάτες (κιλά)
33907.60 1043 2705 553 306 315 381.6 297.0 9200 20150.0

 

46η Διανομή - Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Σαπούνι ΒΙΟΜΕ (κιλά) Σύν. Θυμαρίσιο Μέλι (κιλά) Σύν. Αλεύρι Ζέας (κιλά) Σύν. Μανταρίνια (κιλά) Σύν. Φασόλια (κιλά) Σύν. Φακές (κιλά) Σύν. Ρεβίθια (κιλά) Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύν. Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύν. Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύν. Αλεύρι Ολικής (κιλά)
53437.42 1758 148.08 1430 1132 5330 1610.7 1464 1514 1662.08 2306.56 23930 6650 4800 1460

 

45η Διανομή - Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Γίγαντες (κιλά) Σύν. Τσάι (κιλά) Σύν. Ρίγανη (κιλά) Σύν. Λιαστή Τομάτα (κιλά) Σύν. Αυγά (κιλά) Σύν. Μήλα Α (κιλά) Σύν. Μήλα Β (κιλά) Σύν. Λεμόνια (κιλά) Σύν. Ακτινίδια (κιλά) Σύν. Κρεμμύδια Κόκκ. (κιλά) Σύν. Κρεμμύδια Λευκ. (κιλά) Σύν. Καρολίνα (κιλά) Σύν. Καστανό (κιλά) Σύν. Γλασέ (κιλά) Σύν. Πατάτες (κιλά)
36757.55 1136 2460 68.6 64.25 195.6 1182.3 1487.8 312 1295 1230 5508 3384 3785 1730 865 13190

 

44η Διανομή - Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Ανθό μελο κιλά) Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Ελαι όλαδο (λίτρα) Σύν. Υγρό Πιάτων (λίτρα) Σύν. Μαλα κτικό (λίτρα) Σύν. Χλωρί νη (λίτρα) Σύν. Σκόνη Πλυντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυντη ρίου (λίτρα) Σύν. Υγροσά πουνο (λίτρα) Σύν. Υγρό Γενικής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρτο πετσ. (κιλά)
44784.56 1360 852 1399.20 2221.76 17390 3256 3080 3644 1672 819 2032 2224 1016 1593.6 2400.0 688 497

 

43η Διανομή - Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Θυμαρίσιο Μέλι (κιλά) Σύν. Τσάι (κιλά) Σύν. Ρίγανη (κιλά) Σύν. Αυγά (κιλά) Σύν. Φασόλια (κιλά) Σύν. Φακές (κιλά) Σύν. Ρεβίθια (κιλά) Σύν. Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύν. Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύν. Κρεμμύδια Κόκκ. (κιλά) Σύν. Πατάτες (κιλά)
29403.99 780 837 48.2 59.50 655.2 999.6 1125.6 1130.82 3240 2670 6767.1 11870.97

 

42η Διανομή - Σάββατο 18 Ιουλίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Σταφίδες (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρα) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρα) Σύν. Βαλσάμικο (λίτρα) Σύν. Πετιμέζι (κιλά) Σύν. Αυγά (κιλά) Σύν. Φακές (κιλά) Σύν. Ρεβίθια (κιλά) Σύν. Πατάτες (κιλά)
14228.42 592 1043.04 1390.72 217 376 388 70.00 95.4 480.9 1120.8 913.68 8132.88

 

41η Διανομή - Σάββατο 06 Ιουνίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Ανθό μελο (κιλά) Σύν. Πευκό μελο (κιλά) Σύν. Ζυμα ρικά (κιλά) Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Αλεύ ρι Μαλα κό (κιλά) Σύν. Αλεύ ρι Σκλη ρό (κιλά) Σύν. Υγρό Πιά των (λίτρα) Σύν. Μαλα κτικό (λίτρα) Σύν. Χλωρί νη (λίτρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λίτρα) Σύν. Υγρο σά πουνο (λίτρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρτο πετσ. (κιλά)
23018.44 755 440 319 532 1102.40 1551.84 2180 1850 2012 2040 2240 1200 525 1232 1484 592 1204.8 1742.4 438 333

 

40η Διανομή - Σάββατο 09 Μαΐου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Αλεύρι Ζέας (κιλά) Σύνολο Φασόλια (κιλά) Σύνολο Ρεβίθια (κιλά) Σύνολο Φακές (κιλά) Σύνολο Γίγαντες (κιλά) Σύν. Καρολίνα (κιλά) Σύν. Κίτρινο (κιλά) Σύν. Νυχακι (κιλά) Σύν. Γλασέ (κιλά)
6562.1 438 612 422.1 400 572 616 1680 1365 435 460

 

39η Διανομή - Σάββατο 04 Απριλίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύν. Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύν. Αλεύρι για Τσουρέκι (κιλά) Σύν. Πατάτες (κιλά)
35360.21 923 1098.16 1441.60 6590 5070 1590 19570.45

 

38η Διανομή - Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Ζέα (κιλά) Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Υγρό Πιάτων (λίτρα) Σύν. Μαλα κτικό (λίτρα) Σύν. Χλωρί νη (λίτρα) Σύν. Σκόνη Πλυντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυντη ρίου (λίτρα) Σύν. Υγροσά πουνο (λίτρα) Σύνολο Υγρό Γενι κής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκοφρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρτο πετσ. (κιλά)
23499.16 808 952 1106.64 1708.72 2964 2648 2776 1688 696 1660 1888 972 1372.8 2064.0 579 424

 

37η Διανομή - Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύνολο Φασόλια (κιλά) Σύνολο Ρεβίθια (κιλά) Σύνολο Φακές (κιλά) Σύνολο Γίγαντες (κιλά) Σύνολο Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύνολο Πατάτες (κιλά)
32668.3 1056 1182.3 1278 1282 1790 10585 16551.0