Αρχείο Δράσης "Χωρίς Μεσάζοντες" 2017

65η Διανομή - Σάββατο 16 Δεκέμβρη 2017 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Σαπού νι ΒΙΟΜΕ (κιλά) Σύν. Υγρό πλυντ. ΒΙΟΜΕ (λίτρ.) Σύν. Κρεμο σάπ. Άσπρ. ΒΙΟΜΕ (λίτρ.) Σύν. Κρεμο σάπ. Πράσ. ΒΙΟΜΕ (λίτρ.) Σύν. Καθαρ. Αλά των ΒΙΟΜΕ (λίτρ.) Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδι νο (κιλά) Σύν. Ελαι όλα δο (λίτρ.) Σύν. Αλε ύρι Μαλα κό (κιλά) Σύν. Αλε ύρι Σκλη ρό (κιλά) Σύν. Πορ τοκά λια (κιλά) Σύν. Λε μό νια (κιλ.) Σύν. Αν θό με λο (κιλ.) Σύν. Πευ κό με λο (κιλ.) Σύν. Στα φί δες χονδ. (κιλά) Σύν. Στα φί δες κοριν. (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρ.) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρ.) Σύν. Πετι μέζι (λίτρ.) Σύν. Ρό δια (κιλ.) Σύν. Χυ μός Ρόδι (λίτρ.)
27845.50 926 25.20 175 123 70 78.00 744.82 1280.48 6385 2660 2320 6776 2875 538 670 302 174 434 494 126.00 1050 545

 

64η Διανομή - Σάββατο 11 Νοέμβρη 2017 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Πατάτες Μεσ-μεγ (κιλά) Σύν. Πατάτες Μικρές (κιλά) Σύν. Γίγαντες (κιλά) Σύν. Φασόλια Πλακέ (κιλά) Σύν. Λεμόνια (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κιλά) Σύν. Τραχανάς Γλυκός (κιλά) Σύν. Κρεμμύδια κόκκ. (κιλά) Σύν. Κρεμμύδια Ξανθ. (κιλά) Σύν. Ακτινίδια (κιλά)
23727.88 786 771.68 1929.20 8100.0 1740 2370 760 1980 335 211 140 2526 1938 927

 

63η Διανομή - Σάββατο 14 Οκτώβρη 2017 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Μέλι Θυμα ρίσιο (κιλά) Σύν. Ρό δια (κι λά) Σύν. Χυ μός Ρό δι (λί τρα) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Γλα σέ (κι λά) Σύν. Νυ χά κι (κι λά) Σύν. Φα σό λια (κι λά) Σύν. Μαλα κό Αλεύ. (κιλά) Σύν. Σκ λη ρό Αλεύ. (κι λά) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λί τρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
24354.77 720 726 1320 707 1282.05 984.87 427.50 243.75 646 2750 2280 1768 1020 1996 728 324 1236 1096 560 1488.0 2025.6 398 348

 

62η Διανομή - Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Πατάτες Μεσ-μεγ (κιλά) Σύν. Πατάτες Μικρές (κιλά) Σύν. Ανθόμελο (κιλά) Σύν. Πευκόμελο (κιλά) Σύν. Φασόλια Northern (κιλά) Σύν. Φακές (κιλά) Σύν. Ρεβίθια (κιλά) Σύν. Κρεμμύδια κόκκ. (κιλά) Σύν. Κρεμμύδια Ξανθ. (κιλά) Σύν. Σκόρδα (κιλά)
18969.20 701 686.88 1382.24 6831.0 1700 444 492 885.60 1098 960 2424 1740 325.48

 

61η Διανομή - Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣ Σύν. Σαπού νι ΒΙΟΜΕ (κιλά) Σύν. Υγρό πλυντ. ΒΙΟΜΕ (λίτρ.) Σύν. Κρεμο σάπ. Άσπρ. ΒΙΟΜΕ (λίτρ.) Σύν. Κρεμο σάπ. Πράσ. ΒΙΟΜΕ (λίτρ.) Σύν. Υγρό Πιάτ. ΒΙΟΜΕ (λίτρ.) Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδι νο (κιλά) Σύν. Πατά τες (κιλά) Σύν. Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Νυχά κι (κιλά) Σύν. Καστα νό (κιλά) Σύν. Φασό λια North ern (κιλά) Σύν. Σταφί δες χονδ. (κιλά) Σύν. Σταφί δες κοριν. (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρ.) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρ.) Σύν. Βαλ σά μικο (λίτρ.) Σύν. Αυγά (κιλά)
11076.22 464 17.50 139 64 41 61.5 775.92 1708.72 4630.5 1102.23 712.50 221.25 164 242 131 68 340 280 39.00 338.1

 

60η Διανομή - Σάββατο 20 Μαΐου 2017 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Ελιές Μάυρες (κιλά) Σύν. Ελιές Πρά σινες (κιλά) Σύν. Ελιές Ζαρω μένες (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κιλά) Σύν. Τρα χανάς (κιλά) Σύν. Χυμός Ρόδι (λίτρα) Σύν. Κρεμ μύδια Λευκά (κιλά) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
12838.9 449 118 64 144 182 129 62 516 2257.5 1108 828 1220 568 255 776 800 412 1291.2 1555.2 316 237

 

59η Διανομή - Σάββατο 08 Απριλίου 2017 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδινο (κιλά) Σύν. Ελαιόλαδο (λίτρα) Σύν. Αλεύρι Μαλακό (κιλά) Σύν. Αλεύρι Σκληρό (κιλά) Σύν. Ανθόμελο (κιλά) Σύν. Πευκόμελο (κιλά) Σύν. Μέλι Σουσ.-Πευκ. (κιλά) Σύν. Αυγά Χωρ. (κιλά) Σύν. Χυμός Ρόδι (λίτρα) Σύν. Ακτινίδια (κιλά)
21527.36 949 1076.96 1802.00 8660 3440 2590 413 495 409 1184.4 647 810

 

58η Διανομή - Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Σύν. Ρύζι Καρο λίνα (κιλά) Σύν. Ρύζι Κίτρι νο (κιλά) Σύν. Ρύζι Καστα νό (κιλά) Σύν. Ελιές Μαύρες (κιλά) Σύν. Πρά σινες (κιλά) Σύν. Καλα μών (κιλά) Σύν. Ελιές Πατσα στές (κιλά) Σύν. Φασό λια (κιλά) Σύν. Φακές (κιλά) Σύν. Χυλο πίτες (κιλά) Σύν. Κριθα ράκι (κιλά) Σύν. Τραχα νάς Γλυ κός (κιλά) Σύν. Σταφί δες χονδρές (κιλά) Σύν. Σταφί δες κορινθ. (κιλά) Σύν. Ξύδι κόκκ. (λίτρα) Σύν. Ξύδι λευκ. (λίτρα) Σύν. Βαλσά μικο (λίτρα) Σύν. Πετι μέζι (λίτρα)
6140.64 439 1322.01 1128.75 344 62 62 148 143 542 734 241 192 111 247 120 252.0 276 123 92.88

 

57η Διανομή - Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 (Ανακοίνωση)

Φόρτωση Δεδομένων...
ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓ ΓΕ ΛΙΕΣ Σύν. Φέτα (κιλά) Σύν. Γίδι νο (κιλά) Σύν. Ανθό μελο (κιλά) Σύν. Πευκό μελο (κιλά) Σύν. Μέλι Σουσ. Πευκ. (κιλά) Σύν. Ακτι νίδια (κιλά) Σύν. Φιστί κια (κιλά) Σύν. Καλα μπόκι (κιλά) Σύν. Υγρό Πιά των (λί τρα) Σύν. Μα λα κτι κό (λί τρα) Σύν. Χλω ρίνη (λί τρα) Σύν. Σκόνη Πλυ ντη ρίου (κιλά) Σύν. Υγρό Πλυ ντη ρίου (λί τρα) Σύν. Υγρο σά που νο (λί τρα) Σύν. Υγρό Γενι κής (λίτρα) Σύν. Υγρό για Τζάμια (λίτρα) Σύν. Λείο Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Γκο φρέ Χαρτ. Υγ. (κιλά) Σύν. Χαρτ. Κουζ. (κιλά) Σύν. Χαρ το πετσ. (κιλά)
21452.44 809 915.84 1717.20 439 463 461 729 516 235 2248 1304 2464 1064 366 1380 1356 712 1732.8 2433.6 482 434