Ανακοινώσεις

Πανθεσσαλική συνάντηση κινήσεων πολιτών

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μέτωπο εθελοντών Θεσσαλίας

Η πρώτη συνάντηση αντιπροσώπων κινήσεων πολιτών Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Οι εκπρόσωποι κινήσεων από Βόλο, Καρδίτσα, Λάρισα και Μακρυχώρι Λάρισας που έχουν παρουσιάσει δραστηριότητα στις διανομές προϊόντων Ελλήνων παραγωγών, αλλά και σε άλλες κοινωνικές δράσεις, αντάλλαξαν εμπειρίες, συζήτησαν προβλήματα και αναζήτησαν λύσεις.

Ορισμένα από τα ζητήματα που εξετάστηκαν κατά τη συνάντηση των εθελοντών στο «Φρούριο» ήταν μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της παρουσίας εθελοντών στις δράσεις, κριτήρια ποιότητας στις παραγγελίες προϊόντων, η συνέπεια των πολιτών που έχουν κάνει ηλεκτρονικές παραγγελίες, οι σχέσεις με τους εμπόρους και άλλους επιχειρηματίες, η σχέση με την Τ.Α., η νομική κάλυψη των κινήσεων κ.α.

Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίστηκε η συνεργασία των μελών εθελοντικών κινήσεων σε όλα τα επίπεδα (παραγγελιών, οργανωτικό, νομικό κ.α.) προς όφελος των πολιτών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικού φόρουμ όπου θα ανταλλάσσονται θετικές και αρνητικές εμπειρίες, θα υποβάλλονται προτάσεις κοινής δράσης και θα ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των εθελοντών πολιτών Θεσσαλίας. Επίσης, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία κοινού μετώπου μεταξύ των κινήσεων εθελοντών σε επίπεδο Θεσσαλίας, απέναντι σε μεθοδεύσεις, αρνητικές συμπεριφορές προμηθευτών και υπερβάσεις ρόλων.

Όλοι οι παραβρισκόμενοι συμφώνησαν ότι τα κινήματα πολιτών έχουν μέλλον δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν και ότι ο ρόλος τους δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στις δράσεις τροφίμων, αλλά να πάρει και άλλες - ευρύτερες - διαστάσεις στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς.

Στη συνάντηση μετείχαν αντιπροσωπείες των μελών κινήσεων πολιτών :

  • ΑΝΩΣΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΒΟΛΟΥ,
  • ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
  • ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ και
  • ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΤΩN