Ανακοινώσεις

Πρώτα αποτελέσματα της πανεπιστημιακής έρευνας για την ΑΝΩΣΗ και την κατάσταση των νοικοκυριών στη Μαγνησία

Τον Ιούλιο του 2015, η ΑΝΩΣΗ και ο Ανδρέας Streinzer συνεργάστηκαν για να ξεκινήσει μια online έρευνα, στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής στο πανεπιστήμιο της Βιέννης. Αρκετές ημέρες πριν από τη διανομή της 18ης Ιουλίου, η έρευνα ξεκίνησε, δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο anwsi.gr και είχε μεγάλη ανταπόκριση. 137 άτομα ολοκλήρωσαν όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, ενώ 372 απάντησαν μέρος των ερωτήσεων.

Η ανάλυση των εισοδημάτων δίνει μια ιδέα για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών που πραγματοποιούν παραγγελίες αγαθών από την Άνωση - Εθελοντές Βόλου. Με υπολογισμούς χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα παιδιά που ζουν στο νοικοκυριό, και διαιρώντας το εισόδημα με τον αριθμό των ενηλίκων στο νοικοκυριό, προκύπτει μια σαφής εικόνα. Στο 64,3% των νοικοκυριών του δείγματος οι ενήλικοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας των 665 ευρώ/μήνα. Ένα άλλο 25,1% των ερωτηθέντων ζουν σε νοικοκυριά όπου ένας ενήλικας έχει μέσο μηνιαίο εισόδημα μεταξύ 665 και 1773,2 ευρώ, ενώ το 10,6% έχει μηνιαίο εισόδημα πάνω από 1773,2 ευρώ.

Όσοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είχαν  μέσο όρο ηλικίας 46 ετών, με τους περισσότερους (54) από τους ερωτηθέντες στην ηλικιακή ομάδα των 40-49 ετών. 58% των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες. Οι ερωτηθέντες είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ποσοστό 59,58% έχει τελειώσει Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι., Μεταπτυχιακές σπουδές ή Διδακτορικό.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση (42,75%), ενώ η επόμενη μεγαλύτερη ομάδα είναι άνεργοι (16,67%). Οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν το 14,49%, με αμελητέα διαφορά μεταξύ εργαζομένων πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, μόνο το 3,76% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι το εισόδημά τους έχει αυξηθεί. Η μεγάλη πλειοψηφία του 90,32% αναφέρουν ότι το εισόδημά τους έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν θα μπορούσαν να αντεπεξέρθουν οικονομικά σε πέντε αντικείμενα, όπως π.χ. την πληρωμή διακοπών της οικογένειας για μια εβδομάδα το χρόνο ή τη δαπάνη για ικανοποιητική θέρμανση στο σπίτι, έκτακτες δαπάνες αξίας 475 ευρώ κ.α. Καθώς ρωτάμε ξανά για το πραγματικό εισόδημα, η ερώτηση αυτή μας πληροφορεί για την έλλειψη υλικών αγαθών που κάθε νοικοκυριό πρέπει να αντιμετωπίσει. Η ανάλυση δείχνει ότι η πλειοψηφία του 62% των ερωτηθέντων μπορούν να ανταπεξέρθουν οικονομικά μόνο σε ένα από τα πέντε αντικείμενα. Το 17% δε μπορεί να ανταπεξέρθει σε κανένα. Μόνο το 9,4% των ερωτηθέντων μπορεί να ανταπεξέρθει και στις πέντε δαπάνες. Οι απαντήσεις για κάθε ξεχωριστό αντικείμενο, δείχνουν ότι το 73,8% δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι τους. Το 58,8% των νοικοκυριών δεν μπορεί να έχει στο τραπέζι του κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη μέρα. Το 71,66% δεν μπορεί να πληρώσει έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες που υπάρχουν στο νοικοκυριό. Το 37,43% δεν έχει ικανοποιητική θέρμανση στο σπίτι το χειμώνα, και το 44,92% δεν μπορεί να δροσίσει το σπίτι το καλοκαίρι. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει στέρηση υλικών αγαθών (ή σοβαρή στέρηση) στο νοικοκυριό τους.

Το 82% των ερωτηθέντων ζουν σε ιδιόκτητες κατοικίες, αλλά το 44,1% του συνόλου των κατοίκων έχουν οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν στις κατοικίες τους. Αυτή η ομάδα των ανθρώπων έχει ένα αυξημένο βάρος πληρωμής υποθηκών ή χρεών, υπό συνθήκες βύθισης εισοδημάτων. Όταν ρωτήθηκαν αν πληρώνουν τα στεγαστικά τους δάνεια ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις έγκαιρα, το 37% απάντησαν ότι το κάνουν. Ωστόσο η κατά πολύ μεγαλύτερη ομάδα του 47,9% των ερωτηθέντων, αναφέρουν ότι πληρώνουν τα χρέη τους μερικές φορές ή κάθε φορά καθυστερημένα, ενώ το 15,2% δεν τους πληρώνουν καθόλου. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε κατοικίες που δεν τους ανήκουν αντιστοιχεί στο 18% του δείγματος και ένα ποσοστό 7,5% ζει σε κατοικίες που παρέχονται χωρίς ενοίκιο από τους εργοδότες, την οικογένεια, κ.λπ.

Τα νοικοκυριά που απάντησαν στην έρευνα ανέφεραν συνδυασμένα μηνιαία κόστη ύψους 1.183,42 ευρώ. Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό είναι τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά με 298,36 ευρώ ανά μήνα (25,21% του συνόλου των δαπανών των νοικοκυριών ανά μήνα). Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, με 149,07 ευρώ ανά μήνα (12,60%), είναι η υποστήριξη στα παιδιά ή σε άλλα άτομα που δε ζουν στο νοικοκυριό. Η δαπάνη στέγασης ανέρχεται σε 133,89 ευρώ ανά μήνα (11,31%). Με τα τρόφιμα ως τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών ανά μήνα, είναι σαφώς σημαντικό να στηριχτούν τα νοικοκυριά στην αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης επιβάρυνσης των δαπανών.

Η ΑΝΩΣΗ και οι διανομές Χωρίς Μεσάζοντες

Οι ερωτηθέντες ήταν συντριπτικά ικανοποιημένοι με τις δράσεις της Άνωσης. Ζητήθηκε να βαθμολογήσουν την επιλογή και την ποιότητα των προϊόντων, την οργάνωση, την τοποθεσία της διανομής, καθώς και τις προσφερόμενες συσκευασίες. Συνολικά το 97,5% δήλωσαν ότι είναι «πολύ ικανοποιημένοι» ή «ικανοποιημένοι» (το 64,2% δήλωσαν «πολύ ικανοποιημένοι»). Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι οι διανομές της Άνωσης έχουν μεγάλη δημοτικότητα και εξαιρετικά καλή αποδοχή από τους πολίτες.

Η σημαντικότερη πηγή απ’ όπου οι άνθρωποι ανακάλυψαν τη δυνατότητα παραγγελίας αγαθών από την Άνωση, είναι το διαδίκτυο. Το 43.03% του συνόλου των ερωτηθέντων βρήκαν πληροφορίες σχετικά με τη διανομή προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες από το διαδίκτυο. Το 27,9% το ανακάλυψε από φίλους, το 15,12% από την εφημερίδα, το 9,3% από το ραδιόφωνο και το 3,5% από την οικογένεια και φίλους. Δύο συμμετέχοντες έγραψαν πως έμαθαν για τη διανομή μέσω του Facebook. Το διαδίκτυο και η δυνατότητα διαμοιρασμού πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ιστοσελίδα ή το Facebook είναι σαφώς η κύρια πηγή των πληροφοριών.

Οι διανομές της Άνωσης καλύπτουν το 19,82% της τροφοδοσίας τροφίμων για το μέσο νοικοκυριό, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία. Ερωτηθέντες άμεσα για το αν οι ενέργειες της Άνωσης βελτιώνουν σημαντικά τον τρόπο που τα νοικοκυριά προμηθεύονται βασικά αγαθά, το 88,2% απαντά καταφατικά. Η δράση της Άνωσης επίσης εκτιμάται ότι είχε αντίκτυπο και στις τιμές σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Το 63,87% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η Άνωση συνέβαλε στην πτώση των τιμών σε βασικά αγαθά στα μεγάλα σούπερ μάρκετ.

Όταν ρωτήθηκαν, ποια προϊόντα θα ήθελαν να δουν στις διανομές, τα λαχανικά και το Αλεύρι/Ζυμαρικά ήταν οι πιο συχνές απαντήσεις (21 φορές), στη συνέχεια, προϊόντα με βάση το κρέας (15 αναφορές), γαλακτοκομικά προϊόντα και φρούτα (14), ελαιόλαδο (10). Στον Πίνακα 4 (P5) εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες και ο αριθμός απαντήσεων. Το 67,7% δήλωσε ότι θα ήθελε να βοηθήσει ως εθελοντής στην οργάνωση μιας διανομής.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι διανομές της Άνωσης αποτελούν σημαντική πηγή αγαθών για τα νοικοκυριά. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που παραγγέλνουν και συμμετέχουν στην έρευνα υποφέρουν από την πτώση των εισοδημάτων και οι περισσότεροι από αυτούς αναφέρουν ότι Άνωση τους βοηθά σημαντικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Επιπλέον, τα νοικοκυριά που συμμετέχουν στην έρευνα φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη υλικών αγαθών, και ένας μεγάλος αριθμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει αγαθά ή υπηρεσίες, παρά μόνο τα απολύτως αναγκαία.

Από τα αποτελέσματα, μπορούμε να πούμε ότι η Άνωση υποστηρίζει επιτυχώς αυτά τα νοικοκυριά. Πάνω από το 97% είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με τις ενέργειες της ομάδας των εθελοντών. Οι διανομές έχουν μεγάλη αποδοχή, και τα αγαθά που αγοράζονται μέσω αυτών καλύπτουν σχεδόν το 20% των αναγκών του μέσου νοικοκυριού. Με δεδομένο ότι η Άνωση πραγματοποιεί μηνιαία δράση, αυτό μπορεί να θεωρηθεί πολύ υψηλό ποσοστό και επιτυχία.

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, τα επόμενα βήματα που μπορεί να προταθούν είναι η προσπάθεια επέκτασης των προσφερόμενων αγαθών και η εξασφάλιση δίκαιων χαμηλότερων τιμών για αυτά τα αγαθά.

ΑΝΩΣΗ - Εθελοντές Βόλου