Αρχείο Δράσης 2016

56η Διανομή - Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 (Ανακοίνωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣΦέτα (κιλά)Γίδινο (κιλά)Πατάτες (κιλά)Μέλι (κιλά)Αλεύρι Μαλακό (κιλά)Αλεύρι Σκληρό (κιλά)Πορτο κάλια (κιλά)Λεμόνια (κιλά)Σταφίδες (κιλά)Ξύδι Κόκκινο (λίτρα)Ξύδι Λευκό (λίτρα)Αμύγ δαλα (κιλά)Καρύδια (κιλά)Τσάι (κιλά)Ρίγανη (κιλά)
42384.191132954.001742.6415137.5105148504150888819414395185041019105275.862.25

 

55η Διανομή - Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 (Ανακοίνωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣΦέτα (κιλά)Γίδινο (κιλά)Ελαιόλαδο (λίτρα)Ρύζι Καρολίνα (κιλά)Ρύζι Κίτρινο (κιλά)Ρύζι Καστανό (κιλά)
16358.76819992.161971.60899021101775520

 

54η Διανομή - Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 (Ανακοίνωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣΣαπούνι ΒΙΟΜΕ (κιλά)Υγρό πλυντη ρίου ΒΙΟΜΕ (λίτρα)Κρεμο σάπουνο Λευκό ΒΙΟΜΕ (λίτρα)Κρεμο σάπουνο Πράσινο ΒΙΟΜΕ (λίτρα)Μέλι (κιλά)Γίγαντες (κιλά)Φασόλια Πλακέ (κιλά)Ρεβίθια (κιλά)Φασόλια Northern (κιλά)Καλα μπόκι (κιλά)Χυλο πίτες (κιλά)Κριθα ράκι (κιλά)Τραχανάς Γλυκός (κιλά)Αυγά (κιλά)Μήλα DELI CIA (κιλά)
10165.4077631.2032312484116422068001010794242376222201676.21912

 

53η Διανομή - Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 (Ανακοίνωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣΦέτα (κιλά)Γίδινο (κιλά)Ελαιό λαδο (λίτρα)Αλεύρι Μαλακό (κιλά)Αλεύρι Σκληρό (κιλά)Αλεύρι Ολικής (κιλά)Κρεμμύδια Κόκκινα (κιλά)Κρεμμύδια Λευκά (κιλά)Υγρό Πιάτων (λίτρα)Μαλακτικό (λίτρα)Χλωρίνη (λίτρα)Σκόνη Πλυντη ρίου (κιλά)Υγρό Πλυντη ρίου (λίτρα)Υγροσά πουνο (λίτρα)Υγρό Γενικής (λίτρα)Υγρό Τζάμια (λίτρα)Λείο Χαρτί Υγείας (κιλά)Γκοφρέ Χαρτί Υγείας (κιλά)Χαρτί Κουζίνας (κιλά)Χαρτοπε τσέτες (κιλά)
36589.561078890.401797.7610925204017558303417.02210.0182813521884880363114412565681108.81593.6427320

 

52η Διανομή - Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 (Ανακοίνωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣΦέτα (κιλά)Γίδινο (κιλά)Πατάτες (κιλά)Καρο λίνα (κιλά)Γλασέ (κιλά)Φασόλια Northern (κιλά)Ρεβίθια (κιλά)Σταφίδες (κιλά)Ξύδι κόκκ. (λίτρα)Ξύδι λευκ. (λίτρα)Βαλσά μικο (λίτρα)Χάντρες (κιλά)Αυγά (κιλά)Παξι μάδι Κρίθινο (κιλά)Παξι μάδι Λαδιού (κιλά)
17458.066251047.281895.2879691815430425.70522.4520940639869.251180480.9395.16215.04

 

51η Διανομή - Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 (Ανακοίνωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣΕλαιό λαδο (λίτρα)Κρεμμύδια κόκκινα (κιλά)Κρεμμύδια λευκά (κιλά)Χυλο πίτες (κιλά)Κριθα ράκι (κιλά)Τραχανάς γλυκός (κιλά)Υγρό Πιάτων (λίτρα)Μαλα κτικό (λίτρα)Χλωρίνη (λίτρα)Σκόνη Πλυντη ρίου (κιλά)Υγρό Πλυντη ρίου (λίτρα)Υγροσά πουνο (λίτρα)Υγρό Γενικής (λίτρα)Υγρό Τζάμια (λίτρα)Λείο Χαρτί Υγείας (κιλά)Γκοφρέ Χαρτί Υγείας (κιλά)Χαρτί Κουζίνας (κιλά)Χαρτοπε τσέτες (κιλά)
30735.087994202992.02329.02821911032056156822041088453134013446361680.02136.0504409

 

50η Διανομή - Σάββατο 16 Απριλίου 2016 (Ανακοίνωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣΣαπούνι ΒΙΟΜΕ (κιλά)Υγρό πλυντη ρίου ΒΙΟΜΕ (λίτρα)Κρεμο σάπουνο Λευκό ΒΙΟΜΕ (λίτρα)Κρεμο σάπουνο Πράσινο ΒΙΟΜΕ (λίτρα)Φέτα (κιλά)Γίδινο (κιλά)Ελαιό λαδο (λίτρα)Αλεύρι Μαλακό (κιλά)Αλεύρι Σκληρό (κιλά)Αλεύρι για Τσουρέκι (κιλά)Πατάτες (κιλά)Αυγά (κιλά)Μήλα DELI CIA (κιλά)
49785.90135342.003942141461373.762251.441652045103450146516025.01190.72204

 

49η Διανομή - Σάββατο 05 Μαρτίου 2016 (Ανακοίνωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣΣαπούνι ΒΙΟΜΕ (κιλά)Υγρο Πλυντ. ΒΙΟΜΕ (λίτρα)Μαλα κτικό ΒΙΟΜΕ (λίτρα)Καρο λίνα (κιλά)Καστανό (κιλά)Γλασέ (κιλά)Φασόλια (κιλά)Ρεβίθια (κιλά)Θυμαρ. Μέλι (κιλά)Χυλο πίτες (κιλά)Κριθα ράκι (κιλά)Τραχανάς (κιλά)Παξι μάδι Κρίθινο (κιλά)Παξι μάδι Λαδιού (κιλά)
7285.7957434.683532632105700480720.25636.40870246154120364.90238.56

 

48η Διανομή - Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2016 (Ανακοίνωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓ ΓΕΛΙΕΣΦέτα (κιλά)Γίδινο (κιλά)Αλεύρι Μαλακό (κιλά)Αλεύρι Σκληρό (κιλά)Αλεύρι Ολικής (κιλά)Καρύδια (κιλά)Μήλα DELICIA (κιλά)Μήλα GOLDEN (κιλά)Υγρό Πιάτων (λίτρα)Μαλα κτικό (λίτρα)Χλωρίνη (λίτρα)Σκόνη Πλυντη ρίου (κιλά)Υγρό Πλυντη ρίου (λίτρα)Υγροσά πουνο (λίτρα)Υγρό Γενικής (λίτρα)Υγρό Τζάμια (λίτρα)Λείο Χαρτί Υγείας (κιλά)Γκοφρέ Χαρτί Υγείας (κιλά)Χαρτί Κουζίνας (κιλά)Χαρτοπε τσέτες (κιλά)
35487.2810091335.601895.2840603340885868196011162908250829441616597170418048201622.42400.0598506