Δήλωση συμμετοχής Εθελοντών στη Διανομή

 

Δεν υπάρχει προγραμματισμένη δράση της ομάδας για παραγγελία ελληνικών προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες.