Νερό και Ιδιωτικοποίηση

621 οργανώσεις για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό

621 Οργανώσεις ζητούν να περιληφθεί το Ανθρώπινο Δικαίωμα στην Ύδρευση και στην Αποχέτευση στα θέματα της Διακήρυξης της Ολομέλειας του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη μετά το 2015. Απευθύνουν επιστολή στους πρέσβεις όλων των κρατών στον ΟΗΕ ζητώντας την συνδρομή των προς αυτό τον σκοπό αναφερόμενες στις προηγούμενες 64/292 και 66/288 σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΟΗΕ.

Ακολουθεί η επιστολή

7 Μαΐου 2015

Αξιότιμε κε Πρέσβη, Θέμα: 621 οργανώσεις πολιτών ζητούν από τα κράτη-μέλη να περιλάβουν το Ανθρώπινο Δικαίωμα στο Νερό στην πολιτική Διακήρυξη για την Ανάπτυξη μετά το 2015Τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ έχουν επισήμως αναγνωρίσει την ύδρευση και την αποχέτευση ως ανθρώπινα δικαιώματα (Απόφαση της Ολομέλειας του ΟΗΕ 64/292: Το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση και στην αποχέτευση, 28 Ιουλίου 2012). Το δικαίωμα όμως αυτό όλων των ανθρώπων στην ύδρευση και στην αποχέτευση παραμένει ακόμη ανεκπλήρωτο. Σύμφωνα με μελέτη της UNICEF και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, τουλάχιστον 1,8 δις. κατοίκων του πλανήτη έχουν πρόσβαση σε μολυσμένο μόνο νερό, ενώ τουλάχιστον 2,5 δις. Δεν έχουν πρόσβαση ούτε καν σε βασικές υπηρεσίες αποχέτευσης (WHO/UNICEF-2014 Πρόοδοι στην ύδρευση και στην Αποχέτευση – Αναθεώρηση 2014, Γενεύη, ΠΟΥ).

Τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να προβούν σε Διακήρυξη για την Ανάπτυξη μετά το 2015, την οποία επιθυμούν ανθρωποκεντρική, με τρόπους διαφορετικούς αυτών που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα κι επικεντρωμένη κυρίως στην βελτίωση των συνθηκών όσων έχουν σήμερα τεθεί στο περιθώριο. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η προάσπιση του ανθρωπίνου δικαιώματος στην ύδρευση και στην αποχέτευση. Μόνο έτσι μπορεί να εκπληρωθεί η πλειοψηφία των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης που επιθυμούμε, στην εκπαίδευση, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην ισότητα των φύλων.

Θεωρούμε θετική την αναφορά του ανθρωπίνου δικαιώματος στην ύδρευση στην μεταβιβαστική επιστολή της Έκθεσης της Ανοιχτής Ομάδας Εργασίας. Τώρα, το Ανθρώπινο Δικαίωμα στην Ύδρευση και στην Αποχέτευση πρέπει να περιληφθεί στην Διακήρυξη για την Ανάπτυξη μετά το 2015. Με βάση την ενεργοποίηση τριακοσίων περίπου οργανώσεων της παγκόσμιας κίνησης για την δίκαιη χρήση του νερού, ζητούμε να περιληφθεί ρητώς στους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης και στην Διακήρυξη για την Ανάπτυξη μετά το 2015 το Δικαίωμα στην Ύδρευση και στην Αποχέτευση.
Σχετικά μπορείτε ν’ αναζητήσετε (στην γλώσσα σας) στις Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΟΗΕ:

64/292 Το ανθρώπινο Δικαίωμα στην Ύδρευση και στην Αποχέτευση

«…αναγνωρίζει το δικαίωμα σε καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό και στην αποχέτευση ως ανθρώπινο, ουσιώδες μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή.»

66/288 Το Μέλλον που επιθυμούμε

«Επαναλαμβάνουμε την δέσμευσή μας ώστε το ανθρώπινο δικαίωμα σε καθαρό πόσιμο νερό και σε αποχέτευση να γίνει πραγματικότητα, πάντα με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα κάθε ανεξαρτήτου κράτους»

Όταν το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και στην αποχέτευση περιληφθεί στην Διακήρυξη θ’ αποκτήσει την απαιτούμενη πολιτική αναγνώριση, η οποία και θα διασφαλίσει πως δεν θα κινδυνεύσει είτε να μην περιληφθεί είτε να περιληφθεί αλλά με περιορισμένη σημασία στην Έκθεση για την Ανάπτυξη μετά το 2015.

Αξιότιμε κε πρέσβη,

εφέτος που γιορτάζουμε τα 70 χρόνια του ΟΗΕ και πέντε χρόνια μετά την Απόφαση 64/292.

Προσβλέπουμε σ’ Εσάς και στην διπλωματική Σας αποστολή ώστε το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και στην αποχέτευση να περιληφθεί στην Διακήρυξη.

Είναι το ελάχιστο που απαιτούν η ζωή και η υγεία των κατοίκων του πλανήτη Ειλικρινώς,

 

Πηγή: www.savegreekwater.org