Νερό και Ιδιωτικοποίηση

Βέρνη: η πρώτη πόλη στην Ευρώπη που γίνεται "μπλε"

Οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών στα πεδία της κοινωνικής δικαιοσύνης, του περιβάλλοντος και συνδικάτων στην Ευρώπη χειροκροτούν την πόλη της Βέρνης για το νέο της τολμηρό βήμα προς την προστασία του νερού ως κοινωνικού αγαθού. Η Βέρνη είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που γίνεται Blue Community, “μπλε κοινότητα”. Το Blue Planet Project που ξεκίνησε και εδρεύει στον Καναδά, είναι ένα σύστημα πιστοποίησης για δήμους και κοινότητες που απαιτεί οι δημοτικές αρχές  να περάσουν νομοθεσία που να αναγνωρίζουν το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και να δέσμευονται με συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, νομοθεσία απαραίτητη για να χαρακτηριστούν “μπλέ δήμοι”. Και στα δικά μας!

Στην φωτογραφία ο Martin Taeuber (διευθυντής της Uni Bern), η Maude Barlow ( Πρόεδρος του Council of Canadians) και ο Alexander Tschaeppaet (δήμαρχος της Βέρνης). © Manu Friederich

Η Aqua Publica Europea, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU), η Food & Water Europe, οι Διεθνείς Δημόσιες Υπηρεσίες  και το Transnational Institute ελπίζουν ότι αυτό θα οδηγήσει σε πολλές ακόμη Μπλε Κοινότητες σε ολόκληρη την ήπειρο. Μετά τη συλλογή των περίπου 2 εκατομμυρίων υπογραφών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτώντας το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η κοινωνία των πολιτών ελπίζει ότι οι τοπικές κυβερνήσεις θα υιοθετήσουν αυτό τη δημοτική πρωτοβουλία στην υπόλοιπη Ελβετία και σε όλη την Ευρώπη.

Το Blue Community project αναφέρει ότι, «επειδή το νερό είναι κεντρικής σημασίας στην ανθρώπινη δραστηριότητα, θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές που επιτρέπουν την ορθολογική χρήση, την ίση κατανομή και υπεύθυνη διαχείριση, προκειμένου να διατηρηθεί για τη φύση και τις μελλοντικές γενιές.“

Ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός των καναδικών δήμων έχουν γίνειμπλε”, η Βέρνη είναι η πρώτη πόλη στην Ευρώπη που λαμβάνει το μπλε πιστοποιητικό κοινοτήτων. Η παγκοσμίου φήμης Καναδή συγγραφέας και ακτιβίστρια του νερού, Maude Barlow βρέθηκε στη Βέρνη για να παραδώσει το πιστοποιητικό στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στις 9:00 στο Erlacherhof. Μαζί με την πόλη, το Πανεπιστήμιο της Βέρνης και η εκκλησία Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Bern-Johannes  έχουν περάσει τις δικές τους αποφάσεις για να γίνουν επίσης “μπλε” και θα λάβουν τα πιστοποιητικά.

Για τις δηλώσεις της Maude Barlow: http://canadians.org/sites/default/files/water/bluecommunities/Barlow-Blue Community-Bern.pdf

Περισσότερα για το Blue Communities Project, επισκεφθείτε το: http://www.canadians.org/bluecommunities

Δελτίο τύπου της Πόλης της Βέρνης: https://www.unibe.ch/universitaet/organisation/leitung_und_zentralbereich/rektorat/kommunikation_amp_marketing/index_ger.html

Πηγή: www.savegreekwater.org