Νερό και Ιδιωτικοποίηση

Διεθνής καταδίκη για τον Ούγγρο δήμαρχο που σφράγισε 88 δημόσιες βρύσες

Πηγή: https://www.epsu.org/, www.savegreekwater.org

8 Αυγούστου 2013 - Ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν ευρέως στην απόφαση του Δημάρχου Fürjes Pál της ουγγρικής πόλης Ózd να μειωσεί την πίεση του νερού ή να σταματήσει την παροχή νερού σε συνολικά περίπου 88 δημόσιες βρύσες την Παρασκευή 2 Αυγούστου. Ο δήμαρχος υποστήριξε αυτό ήταν πάρα πολύ δαπανηρό. Η απόφαση αυτή αφορούσε αρκετές εκατοντάδες οικογένειες και χτύπησε σκληρά κυρίως μια σειρά από φτωχές γειτονιές , που υπάρχουν σε  ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Ρομά.  Αυτό συνέβη στα μέσα ενός κύματος καύσωνα με 40 βαθμούς και εκατοντάδες στέκονταν στις ουρές για τις λίγες βρύσες που εξακολουθουσαν  να λειτουργούν με ελαλτωμένη πίεση, κυριολεκτικά για μια στάλα νερό.  Λόγω των διεθνών πιέσεων και την προοπτική μεγάλων διαδηλώσεων, η κυβέρνηση διέταξε την πόλη για να αποκατασταθεί η υδροδότηση.

Αυτό το θλιβερό παράδειγμα υπογραμμίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «δικαίωμα στο νερό» και την απαίτηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίζει στους πολίτες ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το ψήφισμα του ΟΗΕ.Η πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και υπηρεσίες υγιεινής & αποχέτευσης  δεν πρέπει να εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχετε ή το σε ποιά γειτονιά ζείτε.

Η εκστρατεία «δικαίωμα στο νερό» ήταν επιτυχής στο να διαδώσει το μήνυμα με περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια άνθρωπους να συπογράφουν είτε ηλεκτρονικά είτε σε χαρτί . Η ECI θα υποβάλει τις υπογραφές στις αρμόδιες εθνικές αρχές στις 9 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε είναι δυνατή η υπογραφή της πρωτοβουλίας.