Νερό και Ιδιωτικοποίηση

Η διακήρυξη του Νταεγού για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό

Η ακόλουθη διακήρυξη γράφτηκε από οργανώσεις από την Κορέα αλλά και άλλες χώρες του κόσμου που αποτελούν την “Συμμαχία για δικαιοσύνη στο νερό” που πήραν μέρος στο Εναλλακτικό Φόρουμ για το Νερό στο Daegu.

Μεταξύ 12 και 14 Απριλίου, Οι Κορεάτικες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών φιλοξένησαν το Εναλλακτικό Φόρουμ για το Νερό στο Daegu σε αντιδιαστολή και απάντηση στο 7ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό των πολυεθνικών που πραγματοποιήθηκε στην ίδια πόλη αυτό το διάστημα.

Ένα από τα βασικά προβλήματα για την Κορεάτικη Ένωση Δημόσιων Υπαλλήλων KGEU – τους κύριους διοργανωτές της εκδήλωσης – ήταν η συμμετοχή της γαλλικής πολυεθνικής εταιρείας νερού, Veolia στις εργασίες του φόρουμ των πολυεθνικών.

Η KGEU υποστηρίζει ότι η Veolia χρησιμοποίησε το 7ο εταιρικό Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό για να ισχυροποιήσει τα συμφέροντά της στην περιοχή (διαβάστε περισσότερα). Η KGEU παλεύει να διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού στην Κορέα και εκπροσωπεί 140.000 εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, ωστόσο η κορεατική κυβέρνηση αρνείται τη νομική της υπόσταση.

Η διακήρυξη του Νταεγού για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό

Το νερό είναι ζωή και ανθρώπινο δικαίωμα.
Δηλώνουμε τη δέσμευσή μας για ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες ύδρευσης για όλους!

Σε εορτασμό των πέντε χρόνων από το ψήφισμα του ΟΗΕ 64/292 όσον αφορά το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση και την αποχέτευση, και των 15 χρόνων του αγώνα της Cochabamba ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, και ακολουθώντας τα χνάρια των αγώνων της Παγκόσμιας Δικαιοσύνης για το Νερό (Global Water Justice) κατά του εταιρικού Παγκοσμίου Φόρουμ για το Νερό στην Ιαπωνία το 2003, στο Μεξικό το 2006, στην Τουρκία, το 2009, στη Γαλλία το 2012, εμείς οι συμμετέχοντες του Παγκοσμίου Εναλλακτικού Φόρουμ για το Νερό του Daegu 2015 δηλώνουμε:

1. Το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό είναι αθέμιτο: Είναι μια εταιρική εμπορική έκθεση με στόχο την προώθηση της πρόσβασης των πολυεθνικών εταιριών στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης. Δίνει στις εταιρείες προνομιακή πρόσβαση στους φορείς λήψεων αποφάσεων με πλήρη αδιαφάνεια και δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως φόρουμ δήθεν προώθησης πολιτικών για την επίλυση της παγκόσμιας κρίσης του νερού. Οι δημόσιες πολιτικές για το νερό πρέπει να συζητούνται δημοκρατικά σε διαβούλευση με την κοινωνία και ιδιαιτέρως με τις τοπικές κοινότητες που επηρεάζονται.

2. Η ύδρευση και αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα: Η απληστία των κερδοσκοπικών πρακτικών των πολυεθνικών εταιρειών υδάτων απειλούν το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση: η ιδιωτικοποίηση του νερού σε διάφορες μορφές έχει οδηγήσει σε κατάφωρες παραβιάσεις του δικαιώματος αυτού μέσω τιμολογιακών αυξήσεων, υποβάθμισης της ποιότητας, αναποτελεσματικότητας, διαφθοράς και καταστροφής του περιβάλλοντος. Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό παραβιάζεται επίσης μέσω της καταστροφής των λεκανών απορροής και εμπορευματοποίησης των υδάτινων πόρων με τη μορφή μεγάλων φραγμάτων και υποδομών όπως: εκτροπές νερού, βιομηχανική εξόρυξη, υδραυλική ρωγμάτωση και άλλους καταστροφικούς κλάδους.

3. Το νερό αποτελεί μέρος των κοινών: Ύδρευση και αποχέτευση οφείλουν να ανήκουν στο δημόσιο ως αποκλειστικό διαχειριστή σε αναγνώριση του νερού ως ζωτικού μέρους των κοινών. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση και να επαναδημοτικοποιηθούν τα ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Καλούμε τον δημόσιο τομέα – τοπικές και πολιτειακές κυβερνήσεις – να βελτιώσουν την κοινωνική και οικολογική διαχείριση της ποιότητας των υδάτων και των υδάτινων πόρων και να δουλέψουν για την επίλυση των τοπικών διαφορών, όπου είναι απαραίτητο.

Η δημόσια και κοινωνική διαχείριση πρέπει να ενισχυθεί με την εξασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία και της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Καλούμε την κυβέρνηση της Κορέας να προωθήσει πολιτικές που ενισχύουν τις δημόσιες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και απαιτούμε τη λήξη όλων των διαπραγματεύσεων με τη γαλλική πολυεθνική εταιρεία Veolia.

4. Καλούμε την Ατζέντα Ανάπτυξης μετά το 2015 να αναγνωρίσει την ύδρευση και την αποχέτευση, ως ανθρώπινο δικαίωμα και μέρος των κοινών. Αν η Αναπτυξιακή Ατζέντα 2015 δεν έχει ρίζες στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μίας προοπτικής που βασίζεται στα κοινά, θα διατρέχει τον κίνδυνο διευκόλυνσης της εμπορευματοποίησης των υδάτινων πόρων και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών.

5. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγώνες όλων ως παγκόσμιο κίνημα δικαιοσύνης για νερό. Θα ενισχύσουμε τους δεσμούς αλληλεγγύης στους κοινούς μας αγώνες για να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση και να προωθηθεί η βελτίωση ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε κοινοτικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Από το Νταεγκού Gyoungbuk της Κορέας στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους αγώνες και τις νίκες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις σε όλο τον κόσμο.

14 Απριλίου 2015
Οι συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Εναλλακτικό Φόρουμ για το Νερό του Daegu 2015

Πηγή: www.savegreekwater.org