Νερό και Ιδιωτικοποίηση

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ιλίου σε συνεδρίαση που είχε την Πέμπτη 16 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα ένα ψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, το οποίο αναφέρει ότι «το δημοτικό συμβούλιο Ιλίου δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση φορέων των οποίων τα αγαθά είναι κοινωνικά. Κατά συνέπεια, τάσσεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, η οποία διαχειρίζεται το αγαθό της φύσης, το νερό, και δηλώνει τη βούλησή του να αγωνιστεί, προκειμένου να παραμείνει ένα δημόσιο, κοινωνικό αγαθό. Ομοίως ισχύει και για το επεξεργασμένο νερό από τα λύματα της Ψυτάλλειας, που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου ύστερα από κατάλληλη βιολογική επεξεργασία μπορεί να αρδευτεί για το αστικό και περιαστικό πράσινο της Αττικής».

Ψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 16.05.2013, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση φορέων των οποίων τα αγαθά είναι κοινωνικά. Κατά συνέπεια, τάσσεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, η οποία διαχειρίζεται το αγαθό της φύσης, το νερό, και δηλώνει τη βούλησή του να αγωνιστεί, προκειμένου να παραμείνει ένα δημόσιο, κοινωνικό αγαθό. Ομοίως ισχύει και για το επεξεργασμένο νερό από τα λύματα της Ψυτάλλειας, που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου ύστερα από κατάλληλη βιολογική επεξεργασία μπορεί να αρδευτεί για το αστικό και περιαστικό πράσινο της Αττικής.

Το νερό είναι φυσική πηγή ζωής, είναι απαραίτητο για κάθε άνθρωπο και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για κάθε χώρα. Δεν είναι και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ να γίνει «εμπόρευμα» με στόχο το κέρδος. Είναι ένα φυσικό αγαθό και πρέπει να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό, με φθηνό τιμολόγιο, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Καθώς η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης, όπου πραγματοποιήθηκε, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμολογίων και την κακή συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και του περιβάλλοντος, την εξάντληση των υδάτινων αποθεμάτων και την αύξηση του ποσοστού απώλειας νερού, η Ευρωπαϊκή τάση είναι πλέον η επιστροφή στο δημόσιο χαρακτήρα της ύδρευσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου υποστηρίζει ότι η διαχείριση των υδάτων επιβάλλεται να έχει δημόσιο χαρακτήρα, για το λόγο αυτό ζητά την εξαίρεση της ΕΥΔΑΠ από τη λίστα αποκρατικοποίησης, καθώς και την προστασία των φυσικών πηγών και του περιβάλλοντος της χώρας και προτείνει το συντονισμό με τους άλλους Δήμους της Αττικής για τις ενέργειές μας.»

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί :
·      ΥΠΕΚΑ (Ειδική Γραμματεία Υδάτων)
·      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
·      ΕΥΔΑΠ
·      Στον τοπικό τύπο
·      Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Πηγή: ilion.gr