Νερό και Ιδιωτικοποίηση

Την Δευτέρα 8 Ιουλίου και ώρα 8 το απόγευμα στο προαύλιο της ΕΡΑ, στον Άγιο Κωνσταντίνο, η Κίνηση των Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το νερό, πρόκειται να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό της πόλης, τις προτάσεις της για την "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ" όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στις αλλεπάλληλες λαϊκές συνελεύσεις των κατοίκων στα χωριά και την πόλη και στις ανοιχτές συνεδριάσεις του συντονιστικού της οργάνου, και τις οποίες προτάσεις η Κίνηση πρόκειται να καταθέσει στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βόλου την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου.

Καλεί λοιπόν τους συλλόγους και φορείς της πόλης αλλά και τους απλούς πολίτες να ενημερωθούν απ’ ευθείας για τις δραστηριότητες και προτάσεις της Κίνησης Πολιτών για το νερό και να εκφράσουν την άποψη τους για το φλέγον αυτό θέμα.

Πηγή: watervolo.blogspot.gr