Συναυλία ενίσχυσης της Ανοιχτής Συνέλευσης Βόλου για το Νερό