Το Μεγάλο Ξεπούλημα (The big shellout):ιδιωτικοποίηση νερού (απόσπασμα)