Νερό και Ιδιωτικοποίηση

Το γερμανικό ντοκιμαντέρ Water Makes Money, σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του νερού.

Υποτιτλισμένο από την «Κίνηση 136»

http://www.136.gr