Νερό και Ιδιωτικοποίηση

Το γερμανικό ντοκιμαντέρ Water Makes Money, σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του νερού.

Υποτιτλισμένο από την «Κίνηση 136»

http://www.136.gr

Copyright © 2020 ΑΝΩΣΗ - Εθελοντές Βόλου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.