Νερό και Ιδιωτικοποίηση

Versus ΤΑΙΠΕΔ

Φαίνεται ότι όποιος τα βάζει με το νερό κινδυνεύει νομοτελειακά να.. βουλιάξει και από τον κανόνα αυτόν δεν εξαιρείται ούτε το ΤΑΙΠΕΔ. Με χαρά και αίσθηση απόδοσης δικαιοσύνης υποδεχτήκαμε την είδηση για την απόφαση 736/2014 που εξηγούμε και σχολιάζουμε νομικά παρακάτω, συγχαίρουμε την Ένωση Πολιτών για το νερό και ελπίζουμε αυτή η απόφαση να είναι αρχή του τέλους για την πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει κάθε κίνηση του περιβόητου “Ταμείου”, που αν έχει την ίδια “επιτυχία”  με εκείνη της “μητέρας” του, της γερμανικής Treuhand, στο τέλος θα είναι … μείον…

Πρόσφατα (7-7-2014) δημοσιεύτηκε η απόφαση 736/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορούσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Ένωσης Πολιτών για το νερό (Ένωση Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Εταιριών Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης) εναντίον του ΤΑΙΠΕΔ.

Ζητήθηκε πιο συγκεκριμένα από την Ένωση Πολιτών επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση για τις αξιώσεις και τα δικαιώματα της, να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η επίδειξη εγγράφων και χορήγηση αντιγράφων τα οποία αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση ποσοστού 51% της ΕΥΑΘ στην οποία η αιτούσα έχει καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας στο διαγωνισμό.

Το δικαστήριο αφού απέρριψε τους ισχυρισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, δέχθηκε ότι η αιτούσα έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την επίδειξη εγγράφων εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα :

Η Ένωση Πολιτών στις 16-5-2013 υπέβαλε τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που αφορούσαν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών κριτηρίων προεπιλογής, τα κριτήρια νομικής καταλληλότητας και τα τεχνικά κριτήρια προεπιλογής.

Το ΤΑΙΠΕΔ στις 31-5-2013 απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για την ΕΥΑΘ χωρίς να διευκρινίζει ποίες συγκεκριμένα προϋποθέσεις δεν πληρούσε η Ένωση Πολιτών.

Στις 4-6-2013 η Ένωση Πολιτών υπέβαλε σχετική ένσταση ζητώντας την ακύρωση της απορριπτικής της αίτησης υποψηφιότητας  της απόφασης και καλούσε το ΤΑΙΠΕΔ να επιδείξει και να χορηγήσει αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων.

  • Αντίγραφο πρακτικού συνεδριάσεων του ΔΣ που αφορά την απόφαση για την ΕΥΑΘ
  • Τους πλήρεις φακέλους των λοιπών ενδιαφερομένων
  • Τα έγγραφα του ΤΑΙΠΕΔ με τα οποία ζήτησε την παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων
  • Τα έγγραφα που υπέβαλαν οι άλλοι συνυποψήφιοι σε απάντηση των αιτημάτων του ΤΑΙΠΕΔ

Το ΤΑΙΠΕΔ δεν απάντησε στην αίτηση της Ένωσης Πολιτών.

Έπειτα από αυτά ζητήθηκε από την τελευταία με αίτηση και έλαβε εισαγγελική παραγγελία ώστε να μπορέσει να λάβει τα σχετικά έγγραφα. Όμως το ΤΑΙΠΕΔ και πάλι αρνήθηκε.

Κατόπιν όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβε την απόφαση 736/2014 που δικαίωσε τα αιτήματα της Ένωσης Πολιτών, με ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία σε σχέση και με την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία.

Μετά την πρώτη σαρωτική νίκη των πολιτών και την απόφαση του ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ, τη δεύτερη με το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη, έρχεται και είναι γεγονός η τρίτη νίκη του κινήματος του νερού.

Έπεται συνέχεια …

Πηγή: www.savegreekwater.org