Η Αριστεία, η Μαθητεία και η Παιδεία. Ένα παραμύθι για μεγάλους (video)