Άρθρα στον Τύπο

Νέες διαγραφές χρεών 1.527.00,00 € με τη συνδρομή της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Σύμφωνα με τις νεότερες αποφάσεις των Ειρηνοδικείων της Μαγνησίας για υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Νομικοί σύμβουλοι της  Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, τον τελευταίο χρόνο διεγράφησαν χρέη ύψους 1.527.000,00€ από υπερχρεωμένους, ενώ συγχρόνως διασώθηκε η πρώτη και κύρια κατοικία τους.

Επιπλέον 1.200 υπερχρεωμένοι πολίτες ωφελήθηκαν 360.000 € από τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ν.3869/2010 που παρείχε δωρεάν η Ένωση Καταναλωτών.

Αν στα ποσά αυτά προστεθούν τα 3.134.000 € που έχουν ήδη διαγραφεί με παλιότερες αποφάσεις των ειρηνοδικείων τότε το συνολικό όφελος των νοικοκυριών, με τη συνδρομή της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, φτάνει τα 5.027.000 €.

Τα ποσά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα αν συνυπολογιστούν οι τόκοι, τα πανωτόκια και οι προσαυξήσεις που θα πλήρωναν οι οφειλέτες με τις αρχικές συμβάσεις.

Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας είναι τοπική εθελοντική οργάνωση πιστοποιημένη από τη Γ.Γ.Καταναλωτή, δεν επιχορηγείται από κανένα ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα και ουδεμία σχέση έχει με κινήσεις όπως η «Υπέρβαση», η «Ταυτότητα Δανειοληπτών» κ.α.

Έχει ενημερώσει πάνω από 7.000 δανειολήπτες για τη δυνατότητα τους να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 καθημερινά 8.30 - 12.30, Δ. Γεωργιάδου 177 τηλ. 2421045615.

Ακολουθεί περίληψη των υποθέσεων και των αποφάσεων που ελήφθησαν από τα ειρηνοδικεία:

- Εργαζόμενη με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 175,00 € και τετραμελή οικογένεια. Συνολικό χρέος: 220.475,92 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 10 € το μήνα για μια τετραετία και για την διάσωση της κύριας κατοικίας της καταβολή 370 € για 240 μήνες μετά την τετραετία.

Διαγραφή χρέους :  131.195,92

- Ζευγάρι με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.100,00 €.

Συνολικό χρέος: 261.591,03 €

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 400 € το μήνα για μια τετραετία και για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους καταβολή 221,34 € για 192 μήνες μετά την τετραετία, καθώς και εκποίηση διαμερίσματος που έχουν στην ιδιοκτησία τους πέραν της κύριας κατοικίας .

Διαγραφή χρέους :  199.893,75

- Έγγαμη με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 753,00 € και οικογένεια 2 μελών.

Σύνολο χρέους : 166.651,71 €

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 200 € το μήνα για μια τετραετία .

Διαγραφή χρέους :  157.051,71

- Ζευγάρι με μηδενικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, άνεργοι .

Σύνολο χρέους : 57.144,40 €

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές για μια διετία  και για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους καταβολή 135,37 € για 240 μήνες μετά  την διετία.

Διαγραφή χρέους :  24.655,60

- Έγγαμος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.358,00 € και τετραμελή οικογένεια.

Σύνολο χρέους : 254.894,68 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 150 € το μήνα για μια πενταετία.

Διαγραφή χρέους :  245.894,68

- Έγγαμος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.521,32 € και τετραμελή οικογένεια.

Σύνολο χρέους : 90.952,57 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 200 € το μήνα για μια πενταετία .

Διαγραφή χρέους :  78.952,57 

- Έγγαμος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 752,05 € και τετραμελή οικογένεια. Σύνολο χρέους : 149.097,03 €

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 100 € το μήνα για μια πενταετία και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 338,69 € για 120 μήνες μετά την πενταετία.

Διαγραφή χρέους :  102.454,47 

- Συνταξιούχος αναπηρίας με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 697,46 €.     

Σύνολο χρέους : 108.264,89 €

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 100 € το μήνα για μια τετραετία και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 187,12 € για 192 μήνες μετά την τετραετία.

Διαγραφή χρέους :  67.537,85

- Έγγαμος συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.400 €, σύζυγος άνεργη.  Σύνολο χρέους : 146.458,72 €

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 600 € το μήνα για μια τετραετία και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 265,63 € για 192 μήνες μετά την τετραετία.

Διαγραφή χρέους :  66.657,76

- Ζευγάρι με δυο ενήλικα παιδιά και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 777,00 €.      

Σύνολο χρέους : 135.662,47 €

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 175 € το μήνα για μια τετραετία και για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους, καταβολή 177,08 € για 192 μήνες μετά την τετραετία.

Διαγραφή χρέους :  93.263,11

- Άνεργος με ενήλικο παιδί, σύζυγο συνταξιούχο  και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 773,00 €.  Σύνολο χρέους :  50.750,90 €

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 200 € το μήνα για μια τετραετία και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 221,25 € για 144 μήνες μετά την τετραετία.

Διαγραφή χρέους :  10.490,90

- Δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.521,32 €, έγγαμος με δύο παιδιά που σπουδάζουν, σύζυγος άνεργη.  Σύνολο χρέους :  90.952,57 €

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 200 € το μήνα για μια πενταετία .

Διαγραφή χρέους :  78.952,57

-Ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.500,00 €.

Σύνολο χρέους : 112.321,52 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 250 € το μήνα για μια πενταετία και για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους, καταβολή 300 € για 240 μήνες μετά την πενταετία.

Διαγραφή χρέους : 25.321,52

- Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 420,00 €.  Συνολικό χρέος: 51.319,41 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 70,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση  της κύριας κατοικίας του, καταβολή 117 € σε 180 μηνιαίες δόσεις, μετά την πενταετία.

Διαγραφή χρέους : 26.059,41 .

- Δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 800,00 € και τετραμελή οικογένεια. Σύνολο χρέους: 46.545,07 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 100,00 € το μήνα για μια τετραετία και για τη διάσωση  της κύριας κατοικίας του, καταβολή 132,81 €σε 192 μηνιαίες δόσεις, μετά την τετραετία.  

Διαγραφή χρέους:  16.146,07 .

- Άνεργος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 700,00 €.

Συνολικό χρέος: 20.219,68 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 150,00 € το μήνα για μια πενταετία.Εξαιρεί από την εκποίηση αγροτεμάχιο 3,5 στρ..

Διαγραφή χρέους : 11.219,68 .

- Ζευγάρι με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.200 €.

Συνολικό χρέος: 111.742,67 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 400,00 € το μήνα για μια πενταετία και για την διάσωση της κύριας κατοικίας τους, καταβολή 305,50 € για 120 μήνες μετά την πενταετία.

Διαγραφή χρέους:  51.142,67 €.

- Άνεργος με μηδενικό εισόδημα. Συνολικό χρέος: 49.990,59 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Μηδενικές καταβολές και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 141,66 € για 240 μήνες, μετά από 2 έτη. Εξαιρεί από την εκποίηση δύο ελαιοπερίβολα που του ανήκουν.

Διαγραφή χρέους : 15.992,19 .

- Ζευγάρι αγροτών με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.200 € και οικογένεια 5 μελών.

Συνολικό χρέος: 50.000 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 100,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση  της κύριας κατοικίας τους, καταβολή 200,00 € σε 192 μηνιαίες δόσεις, μετά την πενταετία.    

Διαγραφή χρέους : 6.000,00 .

- Άνεργη, πρώην έμπορος, διαζευγμένη. Συνολικό χρέος: 155.000 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 200,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση  της κύριας κατοικίας της, καταβολή 202,40 € σε 240 μηνιαίες δόσεις, μετά την πενταετία. Διαγραφή χρέους : 94.500 .

- Ζευγάρι  με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.000 € και οικογένεια 4 μελών.

Συνολικό χρέος: 55.000 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 100,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση  της κύριας κατοικίας τους καταβολή 200,00 € σε 192 μηνιαίες δόσεις, μετά την πενταετία.  

Διαγραφή χρέους : 10.600,00 .

- Σύζυγοι με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 2.450 €.  Συνολικό χρέος: 100.000 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 600,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση  της κύριας κατοικίας τους καταβολή 212,00 € σε 240 μηνιαίες δόσεις, μετά την πενταετία. Σημειώνεται, ότι οι μηνιαίες δόσεις πριν προσφύγουν δικαστικά, ήταν 2.000 € μηνιαίως!!  

Διαγραφή χρέους : 13.120 ευρώ

- Μακροχρόνια άνεργη, με μηδενικό μηνιαίο εισόδημα. Συνολικό χρέος:  42.635.62 €. ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει  μηδενικές καταβολές των δόσεων, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης (2017). Επίσης, αναστέλλει τα καταδιωκτικά μέτρα κατά της αιτούσας, όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία της.

Υπάρχουν και δεκάδες παρόμοιες προσωρινές αποφάσεις που ορίζουν μηδενικά ή ελάχιστα ποσά δόσης μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης που ορίζεται πλέον το 2017-2018.

Πολλές άλλες αποφάσεις διαμόρφωσαν τις δόσεις κατά τρόπο που να μπορούν να ανταποκριθούν οι δανειολήπτες, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά οικονομικά τους δεδομένα.

Εφετειακές αποφάσεις. Οι τράπεζες άσκησαν εφέσεις σε 3 υποθέσεις  και τις έχασαν, ενώ σε 2 που ασκήσαμε εμείς, μειώθηκε ακόμη περισσότερο η δόση που είχε καθορίσει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Τις συγκεκριμένες υποθέσεις χειρίστηκαν οι δικηγόροι Αντωνία Παλάσκα, Κωνσταντίνα Ευσταθίου, και Δέσποινα Ζιανού  ενώ αναμένονται και νέες αποφάσεις το επόμενο διάστημα με βάση τις αιτήσεις για ένταξη στο νόμο που έχουν καταθέσει και οι άλλοι Νομικοί Σύμβουλοι της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας.

Πηγή: enkavolou.gr