Άρθρα στον Τύπο

Όταν οι έννοιες Αντίδραση και Αντίσταση παίρνουν σάρκα και οστά μετά από πολλά χρόνια...

Όσοι και αν βγουν νόμοι, ο δρόμος έχει άλλη γνώμη...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 407/80
ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ 18
ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ 5 ΠΟΛΕΙΣ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ 33 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΩΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ;