Άρθρα στον Τύπο

Οι δημιουργοί του Debtocracy και του Catastroika αναζητούν το ρόλο, επιχειρηματιών, πολιτικών και εκδοτικών συγκροτημάτων στην άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη. Ενίσχυσε και εσύ την παραγωγή από τη διευθυνση fascism-inc.com.

"Ο Φασισμός έρχεται όταν τα Ιδιωτικά συμφέροντα γίνουν πιο ισχυρά από μια Δημοκρατική κυβέρνηση ..."

Πηγή: infowarproductions.com