Νερό και Ιδιωτικοποίηση

Τίτλοι τέλους για την ιδιωτική διαχείριση νερού στη Λιθουανία

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Λιθουανίας Valentinas Mazuronis απεκάλυψε πως η Κυβέρνηση έχει καταλήξει στα βασικά σημεία του Νόμου για την Ύδρευση. Όπως είπε μόνο οι Δήμοι θα μπορούν να παρέχουν ύδρευση κι έτσι οι τιμές θα πέσουν. Οι Δήμοι θα αναλάβουν την ύδρευση χωρίς να γίνονται μειοδοτικοί διαγωνισμοί. Η διαχείριση της ύδρευσης δεν θα ιδιωτικοποιηθεί. Η Κυβέρνηση πάντως απεφάσισε πως για το ύψος των τιμών θ’ αποφασίζει η Εθνική Επιτροπή Τιμών και Ενεργείας. Το σημαντικώτερο είναι πως οι επιχειρήσεις ύδρευσης θα παραμείνουν δημόσιες ή δημοτικές. Ο υπουργός δήλωσε πως μετά την διατύπωση των τροποποιήσεων το νομοσχέδιο θα προωθηθεί στο Κοινοβούλιο για ψήφιση.«Οι κάτοικοι της Λιθουανίας σύντομα θα δουν τα θετικά αποτελέσματα αυτής μας της απόφασης. Οι τιμές θα μειωθούν. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πάντα αναζητούν κέρδη και τα κέρδη αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Αυτό θα σταματήσει!», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Πηγή: www.savegreekwater.org